Tyskie Zeszyty Historyczne IITyskie Zeszyty Historyczne I
Tyskie Zeszyty Historyczne II

 

 


W Muzeum Miejskim w Tychach można już nabyć drugi zeszyt z serii Tyskie Zeszyty Historyczne, zawierający opracowanie Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmicach. Cmentarz lokalnej społeczności wiejskiej autorstwa Edelgardy M. Foltyn z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Temat ten dr Edelgarda M. Foltyn prezentowała podczas I Tyskiego Sympozjum Historycznego, które odbyło się w Muzeum Miejskim w Tychach 19 listopada 2007 roku. W publikacji autorka zawarła pełną informację o badaniach archeologicznych prowadzonych w Cielmicach w 1960 i 1962 roku.

Tyskie Zeszyty Historyczne to nowy cykl wydawniczy Muzeum Miejskiego w Tychach

Publikacja wydana została w czasie obchodów Tyskiego Roku Historycznego, sfinansowana dzięki dotacji celowej z budżetu miasta Tychy.

 

Redaktorami naukowymi serii są prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest zarazem przewodniczącym Rady Muzeum tyskiej placówki oraz dr Maria Lipok-Bierwiaczonek.

W kolejnych Zeszytach publikowane będą nowe opracowania mało znanych źródeł archiwalnych, fragmenty prac magisterskich ludzi piszących o historii miasta, opracowania własne uczonych, głównie historyków, którzy w swych badaniach zajmują się Tychami.

Zeszyt można zakupić w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach przy ulicy Katowickiej 9 w cenie 13 zł.

Joanna Kucz-Pieczka
Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach
tel.: (0 32) 327 18 23
e-mail: j.kucz@muzeummiejskie.tychy.pl>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button