Tyskie Zeszyty Historyczne – „Tyskie miejsca pamięci”

W Muzeum Miejskim w Tychach można już nabyć trzeci zeszyt z serii Tyskie Zeszyty Historyczne – „Tyskie miejsca pamięci”, zawierający materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego, które odbyło się w siedzibie muzeum w listopadzie 2007 roku.

Publikacja zawiera opracowania: Ryszarda Kaczmarka („Miejsca pamięci” – tyskie dziedzictwo kulturowe”), Adama Kubacza („Huta Paprocka w Paprocanach 1710 – 1873”), ks. Jerzego Myszora („Ks. Emil Szramek – dylematy śląskiego duchownego na przełomie XIX i XX wieku”), Andrzeja Krzystyniaka („Akcja na Browar Tyski 22.06.1946 r. Napad czy ekspriopracja?”), Adama Dziuby („Tychy w materiałach Służby Bezpieczeństwa”), Agnieszki Ociepy („Zbiory Działu Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach”).

Zeszyt można zakupić w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach przy ulicy Katowickiej 9 w cenie 13 zł.

Tyskie Zeszyty Historyczne to nowy cykl wydawniczy Muzeum Miejskiego w Tychach

Publikacja wydana została w czasie obchodów Tyskiego Roku Historycznego, sfinansowana dzięki dotacji celowej z budżetu miasta Tychy.

Redaktorami naukowymi serii są prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest zarazem przewodniczącym Rady Muzeum tyskiej placówki oraz dr Maria Lipok-Bierwiaczonek.

W kolejnych Zeszytach publikowane będą nowe opracowania mało znanych źródeł archiwalnych, fragmenty prac magisterskich ludzi piszących o historii miasta, opracowania własne uczonych, głównie historyków, którzy w swych badaniach zajmują się Tychami.

W załączeniu przesyłam okładkę oraz kilka stron publikacji.

Joanna Kucz-Pieczka

Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach

tel.: (0 32) 327 18 23

e-mail: j.kucz@muzeummiejskie.tychy.pl


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button