9 lutego w Cielmicach – dzielnicy Tychów

Dnia 9 lutego w Cielmicach, dzielnicy Tychów położonej malowniczo nad rzeką Gostynią, odbędzie się plenerowa impreza przypominająca wydarzenie sprzed 640 lat.

Dokładnie przed 640 laty, co do dnia, 9 lutego 1368 roku (w dzień św. Apolonii) zatrzymał się w Cielmicach na polowaniu książę raciborski Jan, do którego należały wówczas te ziemie. Przy okazji polowania książę podpisał dokument, na mocy którego zamienił się z rycerzem Bierawą wsiami: rycerz Bierawa (Beraw?) otrzymał wieś Bojszowy w zamian za oddana księciu wieś Leszczyny. Ten dokument, zachowany do dziś w postaci odpisów notarialnych z 1650 i 1709 roku, to pierwsza wzmianka historyczna wzmianka o wsi Cielmice i wsi Bojszowy.

W 640. rocznicę tamtych wydarzeń na dziedzińcu szkoły w Tychach-Cielmicach spotkają się mieszkańcy tej dzielnicy Tychów oraz mieszkańcy Bojszów, żeby upamiętnić te ważną datę, rozpoczynającą ich lokalną historię. W sobotę 9 lutego o godz. 17.00, przy blasku ogniska i pochodni, rozpocznie się inscenizacja historyczna – podpisanie przez księcia dokumentu. Będzie też pokaz potyczki średniowiecznych rycerzy – wystąpią rycerze z Bractwa Rycerskiego Puszczy Pszczyńskiej pod wodzą Piotra Flisa. Uczestnicy imprezy – tyzanie i bojszowianie – otrzymają specjalne certyfikaty poświadczające udział w uroczystości.

Na koniec w centrum Cielic, na placyku przy kapliczce św. Jana Nepomucena, odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca wydarzenie sprzed 640. lat i pojawienie się w zapisach historycznych nazwy wsi Cielmice i Bojszowy.

Trwa jeszcze rozpoczęty w maju 2007 Tyski Rok Historyczny, który zakończy się w maju 2008 podsumowaniem w czasie Tyskiego Seminarium Majowego. Zimowa impreza plenerowa w tyskiej dzielnicy Cielmice jest jednym z wydarzeniem Roku Historycznego.

Maria Lipok-Bierwiaczonek

Tel. W Muzeum Miej. (032) 327 18 20

Informacja – zamiast przypisu:

W archiwum książąt pszczyńskich (Arch. Państw. w Katowicach oddz. w Pszczynie) zachował się dokument spisany w 1368 r. – dokładniej: zachowały się dwa tzw. widymusze czyli odpisy notarialne po łacinie z dokumentu pierwotnego – dokument przepisano w związku ze złym stanem oryginału. Widymusze powstały: pierwszy w 1650 r., drugi 2 lipca 1709 r.

Dokumenty te przetłumaczył na język polski Ludwik Musioł. To akt zamiany posiadlości Bojszowy (Budischow, Boyschow – w tekście nazwa pojawia się w dwóch wersjach) na wieś Leszczno (Leszczyny koło Rybnika). Bojszowy należały do 1368 r. do księcia raciborskiego Jana – ten w zamian za wies Leszczyny oddał Bojszowy rycerzowi Bieraw. Akt zamiany spisano w Cielmicach.

Fragmenty tekstu dokumentu w tłumaczeniu L. Musioła:

My, Jan, z łaski Bożej książę Opawy i Raciborza, niniejszym oznajmiamy […] że po namysle zamienilismy naszą posiadłość Boyschow […] na Leszczno z drogim i wiernym panem Bieraw i jego małżonką Katarzyną. […] Zachowujemy jednak sobie prawo zwierzchności odnosnie posiadlości Bojszowy […] Akt sporządzono w Czelmitz (Cielmice) w dniu św. Apolonii Dziewicy, Roku Pańskiego tysiąc trzysta sześćdziesiątego ósmego”.

Objaśnienia:

1. Dzień św. Apolonii – 9 luty

2. Trzeba pamiętać, że w XIV w. tereny określane dziś jako ziemia pszczyńska należały do księcia raciborskiego. Wyodrębnienie ziemi pszczyńskiej nastąpiło w 1424 r. – kiedy po śmierci księcia opawsko-raciborskiego Jana II wdowa po nim, Helena Korybutówna, otrzymała swój dział wdowi w postaci miast Pszczyna, Mikołów, Bieruń z okolicznymi wioskami.


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button