VIII TYSKA ZIMA POETYCKA rozstrzygnięta!

VIII TYSKA ZIMA POETYCKA ROZSTRZYGNIĘTA!

Teatr Mały w Tychach po raz ósmy zorganizował Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „TYSKA ZIMA POETYCKA” – po debiucie.
Nadesłano nań 33 maszynopisy spełniające warunki regulaminu.
Jury w składzie:

– Piotr Sommer – poeta, tłumacz, krytyk, red. nacz. „Literatury na Świecie”
– Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, dziennikarz, członek zespołu redakcyjnego „Znak”
– Jerzy Jarniewicz – poeta, tłumacz, krytyk, wykładowca współczesnej literatury angielskiej
na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie, członek zespołu redakcyjnego „Literatury
na Świecie”

postanowiło jednogłośnie nagrodzić zestaw opatrzony godłem Pani Kowalska.
Po werdykcie jury, 2.02.2008 nastąpiło w Teatrze Małym komisyjne odtajnienie godła Pani Kowalska.

Laureatką VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie została Wioletta Grzegorzewska pochodząca z Rzeniszowa (woj, śląskie).
Jury stwierdziło, że laureatce przysługują nagrody regulaminowe:
– wydanie drukiem tomiku „Orinoko”
– nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł brutto ufundowana przez Teatr Mały w Tychach.
Książka „Orinoko” ukaże się w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”.

Do tej pory wydano 7 tomików: Cezary Domarus „Mózg story” (2001)
Adam Pluszka „Zwroty” (2002), M.K.E. Baczewski „Antologia wierszy nieśmiałych” (2003),
Robert Król „Lida” (2004), Jacek Dehnel „Wyprawa na południe” (2005),
Anna Tomaszewska „lokomotywy, wagony, sukienki” (2006), Piotr Kuśmirek „Zimne zabawki” (2007).
Promocja tomu „Orinko” Wioletty Grzegorzewskiej odbędzie się 29 lutego o godz. 18.00 w Galerii „Obok” (piętro Teatru Małego).


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button