Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich – nowa wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach

o wystawie – Agnieszka Czyżewska

Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich.

Ekspozycja przygotowana została na zakończenie obchodów Tyskiego Roku Historycznego, potrwa do końca października 2008 roku.

Autorką scenariusza wystawy jest Agnieszka Ociepa z Działu Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach, współpraca: Maria Lipok-Bierwiaczonek (dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach). Część archeologiczną wystawy przygotuje archeolog dr Edelgarda Foltyn. Aranżacja wystawy – Agnieszka Czyżewska.

Wystawie towarzyszył będzie konkurs plastyczny dla uczniów tyskich szkół Mieszkańcy Tychów i okolic. Ich życie i praca na przestrzeni wieków, ogłoszony przez Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach.

Agnieszka Ociepa, autorka wystawy:

Celem wystawy „Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich” jest pokazanie historii Tychów oraz miejscowości, które obecnie są dzielnicami miasta, a wcześniej były samodzielnymi gminami (Cielmice, Jaroszowice, Paprocany, Urbanowice, Wilkowyje). Zasięg czasowy wystawy to okres od XIII wieku (tak datowane jest cmentarzysko odkryte na terenie Cielmic) do czasów współczesnych. Na wystawie pokazane zostaną eksponaty związane m.in. z cielmickim średniowiecznym cmentarzem, historią paprocańskiej kuźnicy żelaza, pałacu myśliwskiego w Tychach, kościoła pw. św. Marii Magdaleny, dwóch browarów działających na terenie obecnych Tychów, najstarszych szkół.

Eksponaty wypożyczone na wystawę pochodzą za zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach, pszczyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Tyskiego Muzeum Piwowarstwa, parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.

Wypożyczone zostaną kroniki najstarszych szkół (SP nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach, SP nr 4 w Tychach-Urbanowicach, SP nr 6 im. Karola Palicy w Tychach-Czułowie, SP nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach-Żwakowie, SP nr 23 w Tychach-Cielmicach). Zaprezentowane zostaną kopie muzealiów i archiwaliów z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Muzeum w Gliwicach (Willa Caro), Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Pro Fortalicium, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Tychach. Znaczna część pokazywanych eksponatów pochodzić będzie z kolekcji prywatnych.

Agnieszka Ociepa, autorka wystawy:

Szczególnie cenne są archiwalia, które zostaną wypożyczone muzeum przez pszczyński oddział Archiwum Państwowe w Katowicach. Ich unikatowa wartość nie pozwala na pokazywanie ich przez cały okres trwania wystawy (maj – październik 2008). Prze pierwszy tydzień będzie można oglądać m.in. protokolarz radziecki miasta Pszczyna z okresu 1466-1544, w którym przy zapiskach z roku 1467 znajduje się najstarsza znana informacja o Tychach, siedemnastowieczny odpis dokumentu z 1368 roku podpisanego w Cielmicach przez księcia raciborskiego Jana, a potwierdzającego zamianę należącej do niego wsi Bojszowy na wieś Leszczyny (jest to pierwsza znana informacja o Cielmicach), dokumenty związane z siedemnastowieczną kuźnicą jaroszowicką oraz hutą w Paprocanach.

Infomacji na temat wystawy udziela:

Agnieszka Ociepa, Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach
tel.: (0 32) 327 18 23
e-mail: a.ociepa@muzeummiejskie.tychy.pl

Spis fotografii:

1. Wypadek samochodowy na ulicy Mikołowskiej w Tychach, 1933 r. , ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
2. Rodzina Niestrojów wraz z uczniami przed zakładem ślusarskim w Tychach, 1927 r. , ze zbiorów prywatnych
3. Pacjenci przed budynkiem szpitala w Tychach przy ulicy Nowokościelnej, 1932 r., ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
4. Widok spod kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, listopad 1950 r., ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
5. Ulice budowanego miasta początkowo nie miały nazw, adresem był numer bloku. Osiedle B, ok. 1955 r., ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button