Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje eksponatów.

Muzeum Miejskie w Tychach przygotowuje nową wystawę zatytułowaną “Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975″. Wystawa będzie pokazywać jak powstawały Nowe Tychy w najintensywniejszym okresie prac budowlanych. Na wystawie prezentowane będą zdjęcia, dokumenty, eksponaty związane z budową miasta, uroczystościami państwowymi, imprezami miejskimi i życiem codziennym tyszan.
Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje zdjęć, dokumentów, eksponatów pochodzących z tego okresu i związanych z historią Tychów.


Szczególnie zależy nam na zabawkach dla dzieci (np. lalki, żołnierzyki, wrotki, kapsle), butelkach i opakowaniach po takich produktach jak np. herbata “Gruzińska”, kawa “Super” czy buteleczka po wodzie kolońskiej “Brutal”.
Eksponaty mogą zostać przekazane do zbiorów muzealnych lub wypożyczone na czas trwania wystawy. Muzeum jest zainteresowane również eksponatami, które powstały w okresie późniejszym i są związane z latami Polski Rzeczypospolitej Ludowej.

Kontakt: Agnieszka Ociepa, a.ociepa@muzeummiejskie.tychy.pl, tel. 032 327 18 23

W załączniku zdjęcie z budowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach (obecnie Urząd Miasta przy alei Niepodległości). Obok stoi budynek organizacji społecznych, w tym Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (obecnie Szkoła Muzyczna w Tychach). Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Agnieszka Ociepa
Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button