Labirynt poezji na placu Baczyńskiego w Tychach.

9 października 2009 rozstrzygnięty został konkurs na projekt pomnika poświęconego twórczości K.K.Baczyńskiego.

Poniżej link do artykułu z tygodnika Twoje Tychy (str. 3):

www.tychy.pl/twojetychy/twoje_tychy_100.pdf

Poniżej podaję linki do prezentacji:

www.madesign.home.pl/baczynski/

W bliskiej przyszłości (pod innym adresem) powstanie serwis www poświęcony projektowi, w którym wraz z Łukaszem będę informować o postępie naszych prac. Docelowo pragniemy zbudować w ten sposób przestrzeń wirtualną, która będzie promować ideę budowy labiryntu poezji na placu Baczyńskiego.
Liczymy (w przyszłości) na wasze zaangażowanie w tworzeniu wirtualnej przestrzeni placu. Zależy nam przede wszystkim na dobrym słowie entuzjastów budowy pomnika.

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO IDEOWE PROJEKTU

Pomnikiem upamiętniającym twórczość poety jest instalacja przestrzenna umieszczona na placu, noszącym jego imię. Instalacja złożona jest z dwudziestu trzech modułów, które rozmieszczone są na płycie placu oraz przyległej do niego ulicy Bocheńskiego. Moduły posiadają formę sześcianów (80 cm). Zbudowane są z kamiennej bazy oraz szklanego elementu. Baza wykonana jest z czarnego granitu. Szklany motyw zbudowany jest z tafli ułożonych warstwowo, na których wygrawerowane są utwory poety. Ponadto moduły opatrzone są płaszczyznami (blacha nierdzewna), na których naniesione są teksty Baczyńskiego napisane Alfabetem Braille’a.
Instalacja jest celowym zerwaniem z konwencjonalną, figuratywną, formą pomnika, ponieważ istotą założenia jest upamiętnienie twórczości Baczyńskiego. Jego poezji. Ideą projektu jest więc przekazanie treści. Forma jest jej nośnikiem. Utwory Baczyńskiego grawerowane na szkle muszą być zatem czytelne zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Stąd koncept podświetlenia (lampy led) tych swoistych kryształów. Co więcej projekt przewiduje, iż moduły opatrzone są płaszczyznami, na których pojawiają się wiersze poety napisane Alfabetem Braille’a. Myślą przewodnią jest bowiem, by pomnik był CZYTELNY dla wszystkich. Tak konceptualny wyraz projektu podkreśla również nieprzypadkowa ilość modułów zakomponowanych na płycie placu. Dwadzieścia trzy elementy symbolizują wiek poety.
Projekt nie przewiduje wykorzystania istniejącego cokołu. Założenie to ma na celu uniknięcie niepotrzebnego konfliktu z dominującą na placu formą – fontanna. Pomnikiem staje się więc cały plac. Obszar dający możliwość szerokiego odbioru. Elementy instalacji wybiegające poza teren placu w przestrzeń miejską, obok walorów czysto estetycznych, mają również zadanie zatrzymać przechodnia, widza, (niekoniecznie) miłośnika poezji. Strukturalna forma poszczególnych elementów instalacji posiada rozpoznawalną symbolikę sześcianu. Jest zarazem nowoczesna, jak i klasyczna. Nowoczesna. Stąd zespół dwudziestu trzech utworów Baczyńskiego, które zostały osadzone w krysztale i zakomponowane w charakterystycznej przestrzeni Tychów.
Mariusz Chodorek, źródło: GoldenLine


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button