IX Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA– po debiucie rozstrzygnięty!

Od 2000 roku Teatr Mały w Tychach organizuje Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie.

Obecnie rozstrzygnięta została IX edycja „Tyskiej Zimy Poetyckiej”. Laureatem jest Krzysztof BIELEŃ za tomik „Wiciokrzew przewiercień”.

Wydane drukiem książki poetyckie laureatów konkursu tworzą serię „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”.

Do tej pory ukazało się 8 tomików:

1. Cezary Domarus „Mózg story” (2001),
2. Adam Pluszka „Zwroty” (2002),
3. M.K.E. Baczewski „Antologia wierszynieśmiałych” (2003),
4. Robert Król „Lida” (2004),
5. Jacek Dehnel „Wyprawa na południe” (2005),
6. Anna Tomaszewska „lokomotywy, wagony, sukienki” (2006),
7. Piotr Kuśmirek „Zimne zabawki” (2007),
8. Wioletta Grzegorzewska „Orinoko”(2008).

Jury w składzie:
– Jacek Gutorow
– Józef Kurylak
– Adam Wiedemann
po przeczytaniu i dogłębnym przeanalizowaniu nadesłanych maszynopisów 53 tomików poetyckich, postanowiło jednogłośnie nagrodzić „Wiciokrzew przewiercień” .
Laureatem IX edycji konkursu został Krzysztof BIELEŃ.
Zwycięzcy przysługują nagrody regulaminowe:
– wydanie drukiem tomiku „Wiciokrzew przewiercień”
– nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł brutto ufundowana przez Teatr Mały w Tychach.

Organizatorzy IX Tyskiej Zimy Poetyckiej serdecznie zapraszają do Teatru Małego (ul. ks. kard. Augusta Hlonda) 27 lutego 2009 (piątek) na biesiadę poetycką wieńczącą IX Ogólnopolski Konkurs Na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA – po debiucie.

W programie:

godz. 17.00, kawiarnia „Belfegor”

*Turniej Jednego Wiersza ( dla najlepszych nagroda 200 zł i zaproszenia na imprezy do
Teatru Małego; wyniki turnieju publikowane będę w marcu/kwietniu na łamach
kwartalnika „Tyski Magazyn Kulturalny” w nakładzie 2.500 egz)

godz. 18.00, Galeria „Obok”

* wieczór autorski Krzysztofa BIELENIA i promocja wydanego przez Teatr Mały
nagrodzonego tomiku „Wiciokrzew przewiercień”.
W spotkaniu wezmą udział jurorzy konkursu: Jacek Gutorow, Józef Kurylak , Adam
Wiedemann

Ewa Iwanciów

>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button