Jan Berdyszak

Generator fotografii efemerycznych (2007)
Reinstalacje fotograficzne (1975/1993)


21 listopada o godzinie 18 w Galerii Foto-Medium-Art w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Jana Berdyszaka. Wydarzenie uświetni prelekcja Jerzego Olka zatytułowana Odbicia, poświęcona twórczości profesora Jana Berdyszaka.

Na ekspozycję złożą się, reprezentatywne dla artysty, prace ujawniające jego konsekwentną, analityczną, ale również filozoficzną refleksję, które realizuje od lat 70-tych XX wieku do dzisiaj.
Lustrzany obiekt zatytułowany Generator fotografii efemerycznych (2007) to odzwierciedlenie poszukiwań teoretycznych i praktycznych Jana Berdyszaka, oscylujących wokół możliwości stworzenia i stwarzających się odbitych obrazów archetypicznych dla fotografii. Artysta prowadzi oglady istoty fotografii przy użyciu mediów paradoksalnie niefotograficznych. Wywołuje obrazy nietrwałe, samopowstające, obecne tylko w czasie aktualnym, podobne do odbić świata rzeczywistego w wodzie. Bliźniacze zjawiska naturalne nazwał prefotografią i uznał za kluczowe i tkwiące głęboko w fotografii, której zasadnicze problemy rozgrywają się wokół pojęć odbijanie, ślad i odcisk. Generator fotografii efemerycznych jest dziełem – zadumą nad istotą medium, zmierzającą do odkrycia jego jądra, które może ujawnić się jedynie w bliskim kontakcie widza z obiektem. Sięga również dalej – sugeruje odrębność, przeciwstawność i niedostosowanie rzeczywistości i odbicia w wielkim niebieskim lustrze.
Prace z cyklu Reinstalacje fotograficzne, powstające od 1970 roku, włączają dzieło w szeroką przestrzeń – tym razem białą ścianę galerii. Sugerują uwikłanie obiektu artystycznego w większe uniwersum, potencjalną rzeczywistość, której jest fragmentem. Wycięte wewnątrz fotografii geometryczne formy rozszerzają przestrzeń dzieła i pozbawiają ograniczeń tradycyjnie przyrodzonych fotografii. Fotografia staje się fizyczną częścią rzeczywistości, a zarazem rzeczywistość przypadkowa i konkretna zostaje włączona w obraz fotograficzny.

Prezentowany cykl Reinstalacje fotograficzne i instalacja Generator fotografii efemerycznych prowadzą artystyczną opowieść podważającą odpowiedniość postrzegania przedmiotu i jego parafotograficznej reprezentacji, a przez to pośrednio biorą udział w starożytnej dyskusji o związkach rzeczywistości z jej artystycznym przetworzeniem.

Profesor Jan Berdyszak jest jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów – klasyków sztuki aktualnej, którego refleksja artystyczna, od lat obecna na kartach historii sztuki, obejmuje szeroki wachlarz dziedzin i technik. Artysta urodził się w 1934 roku. W latach 50-tych studiował na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), gdzie do dzisiaj jest wykładowcą. Jan Berdyszak w dowód zasług dla kultury był wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Doktoratem Honoris Causa ASP w Bratysławie (1999). Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Obecnie artysta realizuje cykle: od 1990 Passe-par-tout (obrazy, obiekty, instalacje), od 1970 Reinstalacje fotograficzne oraz od 1997 Powłoki, obecnie Popowłocza (projekty, fotografie, obiekty, instalacje), od 2000 Après passe-par-tout (obiekty, obrazy, instalacje).

Ekspozycję dzieł Jana Berdyszaka będzie można oglądać do 19 stycznia 2008 roku.

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w październiku 1977 roku we Wrocławiu. Punkt ciężkości Galerii skoncentrowany jest na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, 31-128 Kraków
Tel./Fax. + 48 (012) 429 14 91

info@foto-medium-art.com
foto-medium-art.com

Godziny otwarcia galerii:
wtorek – piątek od 14 do 19
sobota od 14 do 18


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button