11 grudnia – pokaz archiwalnych filmów

Powrót

  

 

 

11 grudnia 2008 roku, o godz. 17.00

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na pokaz archiwalnych filmów pozyskanych do zbiorów muzeum z Archiwum Filmoteki Narodowej w Warszawie

Zaprezentowane zostaną:

• film z uroczystości wkraczania wojska polskiego do Katowic dnia 20 czerwca 1922 roku i symbolicznego przyłączania części Górnego Śląska do państwa polskiego (czas trwania: 8 minut)
• Powrót Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z wizyty we Francji fragment kroniki PAT z 1936 roku, pokazujący przejazd pociągu
z Marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym przez Tychy (czas trwania: ok. 20 sekund)
• Młodość Miasta odcinek Polskiej Kroniki Filmowej z 1980 roku, poświęcony w całości Tychom; (czas trwania: niepełne 10 minut)
• Miasto bez dymu film z 1961 roku w reżyserii Roberta Stando, ukazujący kontrast między Starymi a Nowymi Tychami (czas trwania: niepełne 9 minut)

Pokaz odbędzie się 11 grudnia 2008 roku, o godz. 17.00
w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach, ul. Katowicka 9
tel. (0 32) 327 18 23

www.muzeummiejskie.tychy.pl
Wstęp wolny


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button