Marcin Stachoń – poezja i teatr

Marcin Stachoń
Związek z Tychami: Urodzony, zamieszkały, tworzący tutaj.
Zawód: magister kulturoznawstwa (specjalizacja teatrologia)
Działalność Zawodowa: obecnie zajmuje się działalnością artystyczną

Realizacje:

Udział w realizacjach z grupą Ariergarda
„Eksperyment NIC”,„Machina de Silesia”, „Sun Tzu”
Udział w Dniach Literatury (rok 2005,2007).
Performance: “Projekt Jaworski” „Dog fights performance”, „Innocend”, „Homo terroristen performance”, “What’s the mother?”, “Buy us”.
Monodram: „Alt+Ctrl+Del”, „Łyżka nie istnieje” (autor).
Filmy krótkometrażowe: „Homo terroristen”, „Miłość”.
Książka: „SYF” (2007)
W przygotowaniu: Spektakl: „Billy (goat in Progress). Monodram: „Trener” oraz monodram w gwarze śląskiej: (tytuł roboczy) „JO”

Miejsca prezentacji:

Ariergarda prezentowała swoje dokonania początkowo w Tychach, później na zaproszenia artystów z innych miast dotarła między innymi do: Katowic, Tarnowskich Gór, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Częstochowy.

Współpraca: Od grudnia 2003 roku – Tyski Ruch Artystyczny ARIERGARDA

Bibliografia:
Publikacje własne: SYF, Tychy, Biuro-Twórcze 2007, nakład: 200 egz.
Publikacje zamówione: Recenzje książek zamieszczone na www.avatarae.pl

Hobby: teatr, polityka
www.ariergarda.eu


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button