Od estetyki tradycyjnej do estetyki nowych mediów.


Marcin Młynek
szkice epistemologiczne: Od estetyki tradycyjnej do estetyki nowych mediów:

  • Estetyka – kontekst genealogiczny i historyczny.

Greckie techne w niektórych sytuacjach zdaje się bardziej pasować do określenia dzisiejszej sztuki niż tej greckiej, związanej z rzemiosłem. Dlatego też, wydaje się godnym uwagi spojrzenie na historię teorii estetycznej, na to, czym jest estetyka i z jakich rozważań się wywodzi, nie tylko w kontekście kilkudziesięciu ostatnich lat.
więcej…

  • Estetyka grecka.

Estetyka grecka tworzy podwaliny estetyki europejskiej, później także amerykańskiej. Sięga V – VI wieku przed naszą erą, a jej koniec przypada na wiek III naszej ery. Piękno w kulturze greckiej nazywane było kaloń, miało inny sens niż ten, który przypisujemy mu współcześnie. Określało ono wszystko, co się podoba, pociąga, budzi uznanie. Znane jest greckie porzekadło wywodzące się od wyroczni dalijskiej: piękne jest to, co najsprawiedliwsze. Oddaje ono dobrze rozumienie piękna w starożytnej Grecji.
więcej…

  • Estetyka chrześcijaństwa, średniowiecza.

Oprócz filozofii platońskiej ogromny wpływ na estetykę wczesnego średniowiecza ma Pismo Święte. Już od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju pojawia się tutaj kategoria piękna. Odnosi się ona do stworzenia. Bóg jako twórca, spogląda na swe dzieło i widzi, że jego wytwór jest piękny. Odnajdujemy tu dwa istotne stwierdzenia, pierwsze odnoszące się do tego, że świat jest piękny, a drugie że jest piękny ze względu na swoją celowość. Z kolei Księga Mądrości mówi o pięknie nie tylko tworów boskich, ale także ludzkich. Przypisuje bowiem piękno tworom, które są w stanie do tego stopnia zachwycić, że ludzie przypisują im boskość.
więcej…

  • Estetyka „wielkiej przerwy”.

Jak pisze Tatarkiewicz w przemowie do swojego III tomu Historii Estetyki, niektóre pozycje traktujące o historii estetyki nazywają okres od III-go do XVIII-go “wielką przerwą”, wskazując jakoby był to okres dla estetyki martwy. Jednak nie jest to do końca prawda, owszem może nie pojawiają się druzgocące odkrycia w dziedzinie estetyki, nie istnieją być może jej wybitni przedstawiciele, jednak nadal tematy piękna, czy też sztuki poruszane są przez nią samą.
więcej…

  • Od estetyki Baumgarten’a do estetyki współczesnej

W 1735 r. A. G. Baumgarten użył po raz pierwszy terminu estetyka (w Meditation philosophicae de nonnullis ad poema pertintibus). Powtórzył tą nazwę cztery lata później w utworze Metafizyka, gdzie rozważał różne odmiany poznania. Jednak dopiero w latach 1750-1758 powstaje “Aesthetica”. Praca stanowi swojego rodzaju przełom i znamiennym faktem jest, że autor już w prologu, prowadzi ewentualny dialog z przeciwnikami jego teorii.

więcej…

  • Estetyka epoki multimediów.

Zasadniczo estetyka epoki multimediów, czy też samych multimediów łączy się z filozofią postmodernistyczną. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie czym jest piękno ustały, a wysiłki estetyków poszły w innym kierunku. Ogólnej teorii piękna w kontekście dokonań awangardy nie ma i być nie może. Obecnie pojęcie piękno znaczy dla każdego człowieka coś innego. Nie ma poszukiwań piękna obiektywnego, dlatego że znalezienie go jest niemożliwe.
więcej…

Marcin Młynek zajmuje się multimediami, animacją, vjingiem i grafiką generatywną. Od 2001 roku działa w ramach vjskiej grupy 247, z którą występował w Polsce, a także w Niemczech, Czechach i na Ukrainie. Z powodzeniem wykorzystuje techniki multimedialne w projektach komercyjnych. Od 2004 roku współpracuje z agencją kreatywną SHA CREATIVE. Tworzył na potrzeby m.in. takich marek jak L’oreal, Matrix, Vichy, Axe, Kerastase, Schwarzkopf, Monnari, Zwierciadło, Viva Moda. Od kilku lat zaangażowany jest w organizacje Slot ArtFestiwalu.
Miksował obrazy wspólnie z grupą 247 m. in. Dla, moloko, cold cut, hexsatic, funkstrong, skalpel, bonowo, jassovah, embe, sistars.
źródło: art&design magazine


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button