Józef Krupiński – poezja
Józef Krupiński
Urodził się 24 września 1930 roku we wsi Skarbanowo koło Izbicy Kujawskiej.
Zmarł 1 września 1998 roku w Orzeszu na Górnym Śląsku.
W latach 50-tych zamieszkał w Tychach i aż do przejścia na emeryturę pracował jako technik górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach.
Od 1969 roku publikował swoje wiersze w takich pismach jak: „Akant”, „Poezja”, „Dekada Literacka”, „Przegląd Powszechny”, „Miesięcznik Literacki”, „Tygodnik Kulturalny”, „Życie Literackie”, „Akcent”, a także w niezależnej prasie stanu wojennego.
Jest autorem tomów wierszy: „Kwiaty kujawskie” (1981), „Marsz żałobny” (1985), „Tratwa Świętej Barbary” (1986), „Mój pogrzeb pierwszy” (1987) i „Z pokladów serca” (1992).
Jego wiersze były publikowane także w antologiach oraz prezentowane w audycjach radiowych i telewizyjnych, także za granicą (Niemcy, Stany Zjednoczone).
Członek Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich .
powrót


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button