Muzeum Miejskie czeka na mecenasów kultury

Kupujemy projekty Jerzego Nowosielskiego
Muzeum Miejskie

Krakowska Galeria Starmach zaoferowała Muzeum Miejskiemu w Tychach zakup siedmiu projektów polichromii autorstwa Jerzego Nowosielskiego, zrealizowanych w kościele p. w. Ducha Świętego w Tychach. Obiekt ten jako architektoniczna wizytówka miasta znany jest w kraju i za granicą m.in. dzięki malowidłom zrealizowanym przez wspomnianego krakowskiego profesora ASP. Zamiar pozyskania projektów Jerzego Nowosielskiego do zbiorów muzeum ma zatem głębokie uzasadnienie.

Wartość wszystkich projektów to 70.000,- zł. Muzeum Miejskie w Tychach z własnych środków zdołało zakupić jeden obiekt. Szukamy możliwości zakupu pozostałych sześciu.

Zwracamy się do tyskich renomowanych firm i zakładów, aby pomogły nam w zakupie wspomnianych sześciu prac Jerzego Nowosielskiego. Jeśli znana tyska firma zechce być mecenasem kultury – może przeznaczyć stosowną kwotę, umożliwiającą np. zakup jednego projektu. W zamian Muzeum Miejskie zobowiązuje się do umieszczenia na naszych wystawach, obok „wykupionego” obiektu, informacji o firmie, która jest sponsorem zakupu. Informacja ta oraz logo będzie formą reklamy firmy. Najbliższa wystawa z prezentacją dzieł Nowosielskiego planowana jest na rok 2009.
Liczymy zatem na mecenasów, którzy rozumieją wartość sztuki i znaczenie gromadzenia tak istotnych dla miasta, regionu, a nawet kraju dzieł wybitnego twórcy, zaliczanego do najznamienitszych artystów powojennej sztuki polskiej.

Pragniemy dodać, że Muzeum Miejskie prowadzi Złotą Księgę Darczyńców, do której wpisywani są najhojniejsi darczyńcy – osoby prywatne i instytucje. Wpiszemy tam także naszych mecenasów, wspierających finansowo ideę powiększania naszej kolekcji sztuki o cenne dzieła. Nazwy firm-sponsorów umieszczamy także na naszej stronie internetowej.

Informacji dziennikarzom udzielają:
Jacek Dębski
Dział Sztuki Muzeum Miejskiego w Tychach
tel.: (0 32) 327 18 23
e-mail: j.debski@muzeummiejskie.tychy.pl
oraz
Joanna Kucz-Pieczka
Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach
tel.: (0 32) 327 18 23
e-mail: j.kucz@muzeummiejskie.tychy.pl


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button