Jacek Dębski

Jacek Dębski

historia sztuki,

realizacje

  • wystawa Sztuka w przestrzeni miasta.
  • Artyści znani z tyskich kościołów. (listopad 2006 – luty 2007)
  • cykl wykładów z historii sztuki europejskiej
  • Akademia Historii Sztuki (trzeci w tym roku)teksty
  • gromadzenie zbiorów artystów związanych z Tychami i historyczną Ziemią Pszczyńską (obraz J. Nowosielskiego, plakaty R.Kalarusa, grafiki R.Kalarusa, S.Kluski, A.Romaniuka, J.Piech, akwarele I.Botora i inne)

kontakt
www.muzeummiejskie.tychy.pl


od sierpnia 2005 pracownik MM Tychy


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button