NOWE RZECZY w Semarze.

ceramika, Gabriela Kiełczewska-Słowikowska, Semar, Tychy, Akcja Sztuki > Nowe, Beata WąsowskaNOWE RZECZY – Bogdan Kosak, Gabriela Kiełczewska-Słowikowska – instalacje ceramiczne. Semar, 10.12.2010 – 31.01.2011
Współczesna ceramika czerpie z doświadczeń innych dyscyplin. Porusza zagadnienia pojawiające się na styku sztuki i projektowania, filozofii i psychologii i wszystkich tych dziedzin, które kształtują twórcę i wzbogacają jego warsztat.
Wystawa w Semarze to dwa odmienne spojrzenia na ceramikę. Zafascynowana gliną i procesem jej utrwalania Gabriela Kiełczewska-Słowikowska tworzy ceramiczny zapis codzienności. Przetwarza współczesność i implikowane przez nią doświadczenia na obiekt ceramiczny. Jej prace zmuszają widza do refleksji nad wielością przejawów istnienia, nad jego kruchością. Przedmioty ceramiczne tworzone przez Gabrielę Kiełczewską-Słowikowską przekraczają granicę sztuki użytkowej, wychodząc poza świat przedmiotów, przemawiają. ceramika,  Bogdan Kosak, Semar, Tychy, Akcja Sztuki > Nowe, Beata Wąsowska

Bogdan Kosak ceramik-dizajner wpływa na naszą wizualną rzeczywistość proponując nowe bezkompromisowe podejście do przedmiotu. Zaciera granice pomiędzy funkcją a formą. Wprowadza ceramikę tam gdzie jej dotąd nie było. Jego przedmioty – abstrakcyjne obiekty, użyteczne i dekoracyjne zachęcają do kontemplacji. Kurator – Beata Wąsowska, tekst – Beata Wąsowska

ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE – gra miejska - zasady
OBIETYW W AKCJI - Konkurs na zdjęcie z Akcji Sztuki – regulaminformularz zgłoszeniowy
Weź udział! – regulamin zdobywania nagród -
Warsztaty artystyczneprogram.
Warsztaty dziennikarskieprogram.
Akcja Sztuki > Noweprogram
Akcja Sztuki > Nowe – 20.12.10 do 15.01.11 – www.akcjasztuki.pl – Kurator – Beata Wąsowska,
Bliższych informacji udziela biuro projektu, które mieści się w kinie ANDROMEDA, plac Baczyńskiego w Tychach – pn-pt od 12.00 do 16.00; q soboty od 11.00 do 14.00


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button