Książki Jolanty Kiełczykowskiej

Ilustracja według definicji to obraz, fotografia lub rysunek dodany do napisanego tekstu, mający za zadanie go uzupełnić , objaśnić lub ozdobić. Może być dziełem oryginalnym i istnieć sama dla siebie. Ilustracje zawarte w serii 3 książek są oryginalnymi pomysłami autorki mającymi za zadanie swoją nietypową oprawą graficzną zachęcić czytelnika , który znając treść książki będzie chciał kolekcjonować serię autorskich ilustracji. Jolanta Kiełczykowska

Autor książki Italo Calvino,
Tytuł: “ Opowieści kosmikomiczne”

Ilustracja w technice piórka i tuszu,

Italo Calvino (1923– 1985 ) Jeden z największych współczesnych pisarzy włoskich XX w. przedstawiciel postmodernizmu obok Borgesa i Vonneguta.
“Opowieści kosmikomiczne” to zbiór opowiadań filozoficzno – fantastycznych w których autor przedstawia własną wizję świata– nauka może oswoić chaos.”Opowieści kosmikomiczne “prezentują zabawę w konstruowanie tekstu, zestawianie różnych tematów , stanowią kolaż, który je scala według logiki calvinowskiego rozumienia rzeczywistości. Są one poszukiwaniem nowej formy literackiej, zabawą w konstrukcję nowej formy wypowiedzi.Ilustracja do książki stanowi nawiązanie do tej zabawy. Wychodząc poza formę typowej ilustracji książkowej, wzbogacając ją o konstrukcję przestrzenną nawiązuje do wyobrażenia przestrzeni kosmicznej.


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button