Akcja plastyczna na placu Baczyńskiego.

Tomek Wenklar i jego drużyna przed GITARĄ

Tomek Wenklar i jego drużyna z GITARĄ

Malarka Helena Golda-Błahut.

Słonce i dobre humory, farby i być może przyszli artyści zabarwiali TYCHY swoimi kolorowymi wizjami. Pomagali tyscy artyści: Helena Golda-Błahut, Tomek Wenklar. Organizatorem zabawy był Teatr Mały. Foto. Beata Wąsowska
>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button